Kategorie

3

2

-1

0

Nowości

Promocje

[]

Zasady gwarancji

1. Sprzedawca zwany dalej Gwarantem udziela 24-miesięcznej gwarancji na Produkty oferowane w Sklepie Internetowym www.admet-home.pl.

2. Tym samym zapewnia naprawę lub wymianę Produktu w tym okresie.

3. W zakres gwarancji nie wchodzą czynności takie jak: montaż, konserwacja.

4. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową (Umową Sprzedaży).

5. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej (Produktu) z umową (Umową Sprzedaży) niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

6. Jeżeli po wykonaniu swoich obowiązków Gwarant dostarczył Klientowi uprawnionemu do gwarancji, zamiast Produktu wadliwego - Produkt wolny od wad albo dokonał istotnych napraw Produktu objętego gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia Produktu wolnego od wad lub zwrócenia Produktu naprawionego. Jeżeli wymianie ulegała część Produktu zasadę tą stosuje się do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

7. Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Produkcie.

8. Drewno to produkt naturalny, na który mają wpływ warunki atmosferyczne. Drobne pęknięcia mogą pojawić się podczas nadmiernie długiej ekspozycji na słońce, nie wpływają one jednak na jakość i funkcjonalność Produktu.

Gwarancją nie są objęte:

1. Wybarwienia oraz zmiany koloru na powierzchni elementów poddanych impregnacji, które występują z uwagi na naturalne cechy struktury drewna lub spowodowane są działaniem warunków atmosferycznych.

2. Zmiany w stopniu połysku i odcieniach kolorów wskutek oddziaływania warunków atmosferycznych na elementy poddane malowaniu.

3. Różnice w kolorze w zależności od serii produkcyjnej.

4. Szorstkie powierzchnie w okolicach sęków mimo dokładnej obróbki drewna oraz w przypadku obróbki drewna w ruchu przeciwnym niż kierunek przebiegu włókien drzewnych.

5. Uszkodzenia powstałe w wyniku wypadku, nieuzasadnionego użycia, zaniedbania, przeróbki, niewłaściwego użytkowania lub innej przyczyny nie wynikającej z wad materiałowych lub wykonawczych.

6. Korozja elementów złącznych.

7. Szarzenie Produktów, które wynika z naturalnego starzenia się drewna.

8. Defekty powstałe w wyniku błędnego składowania Produktów, np. składowanie Produktu w pomieszczeniach nieodpowiednio wentylowanych, składowanie Produktu zabezpieczonego folią bez dostępu do powietrza itp.

9. Naturalne cechy drewna takie jak: struktura drewna, wybarwienie o różnej intensywności, otwory po insektach, wycieki żywiczne, wykwity solne i przebarwienia od impregnatu, przebarwienia, odkształcenia i pęknięcia związane ze zmianą wilgotności, obecność rdzenia drzewnego w elementach, sęki, zadziory drzewne pojawiające się w wyniku użytkowania na krawędziach Produktów.

10. Odkształcenia drewna związane ze zmianami wilgotności i warunków atmosferycznych, nie wpływające na właściwości użytkowe.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl